Pedagoška dejavnost članov IMF obsega predavanja in vaje iz matematike in fizike na vseh študijskih smereh Fakultete.  
Raziskave članov IMF so posvečene naslednjim področjem: analitična mehanika, funkcionalna analiza, linearna algebra, teorija grafov, dinamični sistemi, teoretična fizika.