O inštitutu

Inštitut za matematiko in fiziko je bil ustanovljen leta 1990. Združuje pedagoške delavce z nekdanje katedre za matematiko in fiziko, ki so študentom Oddelka za elektrotehniko in računalništvo predavali predmete s fizikalno in matematično vsebino. Z leti se je kadrovska zasedba spreminjala, zaposleni pa so na podlagi znanstvenih dosežkov tudi napredovali v izobrazbi in nazivih. Pri raziskovalnem delu so člani inštituta od nekdaj sodelovali s kolegi z drugih fakultet in univerz iz Slovenije in tujine, močno povezani pa so tudi z Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani ter Centrom za uporabno matematiko in teoretično fiziko v Mariboru.

Predstojnik inštituta: red. prof. dr. Iztok Peterin