Izobraževalna dejavnost

Na Inštitutu za matematiko in fiziko poučujemo matematične in fizikalne vsebine, ki predstavljajo del teoretične osnove za uspešen študij ostalih strokovnih predmetov. Sodelavci inštituta predavamo in vodimo vaje na vseh študijskih programih na fakulteti. Matematični predmeti obsegajo vsebine iz matematične analize, linearne algebre, diferencialnih enačb, verjetnosti in statistike, diskretnih struktur in numerične matematike, fizikalni pa poglavja iz klasične in moderne fizike.