Raziskovalna dejavnost

Matematika:

  • teorija grafov: produkti na grafih in druge operacije, kemijska teorija grafov, metrična teorija grafov, algoritmi na grafih in nekatere grafovske invariante
  • linearna algebra z elementi funkcionalne analize: karakterizacije linearnih in splošnih ohranjevalcev na končno in neskončno razsežnih algebrah
  • diferencialne enačbe: kvalitativna teorija navadnih diferencialnih enačb, teorija nihanj, teorija invariant

Fizika:

  • kvantnomehanski numerični izračuni,
  • matematično modeliranje kompleksnih fizikalnih in bioloških sistemov.